Lixibox bán hàng chính hãng và “vạch trần” chiêu trò của đối thủ