Sự khác biệt giữa Mỹ phẩm Drugstore, Dược mỹ phẩm và Dược phẩm