Tấm chống cháy phủ melamine trang trí fireshieldpro khs.fam có gì đặc biệt?