Có nên dùng keo dán gạch – Phân tích ở góc độ tiêu dùng thông thái