Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Trung Quốc sẽ tăng trưởng dương vào cuối năm