Xuất Khẩu Mực, Bạch Tuộc Sang Trung Quốc Sẽ Tăng Trưởng Dương Vào Cuối Năm