Lượng Cao Su Xuất Sang Trung Quốc Và Mỹ Tháng 10 Tăng Mạnh

Lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 71,7% tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam

cây cao su

Lượng cao su xuất sang Trung Quốc và Mỹ tháng 10 tăng mạnh

Bộ Công thương cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 11/2018, giá cao su trong nước giảm so với cuối tháng 10/2018, do nhu cầu thị trường ở mức thấp.

Ngày 08/11/2018, Công ty cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ tạp và mủ nước giảm 2 đồng/độ TSC so với cuối tháng 10/2018, đạt lần lượt 238 đồng/ độ TSC và 228 đồng/độ TSC. Trong 10 ngày đầu tháng 11/2018, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo 2 lần điều chỉnh giảm giá thu mua mủ cao su.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 10/2018 tăng 19,2% về lượng và tăng 19,9% về trị giá so với tháng 9/2018, đạt 182,28 nghìn tấn, trị giá 236,29 triệu USD; tăng 57,4% về lượng và tăng 32,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 10 tháng năm 2018, xuất khẩu cao su đạt 1,21 triệu tấn, trị giá 1,65 tỷ USD, tăng 13,6% về lượng, nhưng giảm 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt bình quân 1.296 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 9/2018 nhưng giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Được biết trong tháng 10/2018, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 71,7% tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam, đạt 130,71 nghìn tấn, trị giá 168,41 triệu USD, tăng 28,9% về lượng và tăng 19,8% về trị giá so với tháng 9/2018, tăng 80,5% về lượng và tăng 55,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 10 tháng năm 2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 792,69 nghìn tấn, trị giá 1,06 tỷ USD, tăng 16,3% về lượng, nhưng giảm 6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng năm 2018 đạt bình quân 1.348 USD/tấn, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài thị trường Trung Quốc, xuất khẩu cao su sang thị trường Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng tháng thứ hai liên tiếp, trong tháng 10 đạt 5,01 nghìn tấn, trị giá 6,19 triệu USD, tăng 46% về lượng và tăng 45,4% về trị giá so với tháng 9/2018; so với cùng kỳ năm 2017 tăng 87,3% về lượng và tăng 53,7% về trị giá. Tính chung 10 tháng năm 2018, xuất khẩu cao su sang Hoa Kỳ đạt 27,99 nghìn tấn, trị giá 37,99 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Tùng Anh

Theo Trí thức trẻ

(Link nguồn: http://cafef.vn/luong-cao-su-xuat-sang-trung-quoc-va-my-thang-10-tang-manh-20181115171736294.chn)

Viết một bình luận