Lần Đầu Tiên Sau Nhiều Thế Kỷ, Trung Quốc Vượt Mặt Mỹ Trở Thành Thị Trường Tiêu Thụ Thời Trang Lớn Nhất Thế Giới