Điện Thoại, Máy Tính Xuất Khẩu Nhiều Nhất Sang Trung Quốc