Định cư Bồ Đào Nha, những lợi ích bất ngờ bạn chưa nghĩ đến