Tàu bệnh viện Trung Quốc tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 1.500 người ở Venezuela