Phương pháp hút điều hòa kinh nguyệt là gì? Khi nào? Có đau không?