Khủng hoảng y tế Trung Quốc: Quá tải, bạo lực và mất niềm tin