Đi phá thai có đau không? Chi phí phá thai không đau bao nhiêu tiền?