Bị bệnh giang mai sống bao lâu? Bệnh giang mai có chết không?