Bệnh “Lậu mãn tính” là gì và có chữa trị khỏi được không?