Những tín hiệu tích cực đằng sau tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp của Trung Quốc