Bộ Công Thương Mời 22 Doanh Nghiệp Trung Quốc Mua Gạo Việt Nam