Bộ Công thương mời 22 doanh nghiệp Trung Quốc mua gạo Việt Nam