Hotgirl trường Amsterdam chia sẻ về câu chuyện nhận học bổng từ 8 trường Đại học Mỹ