Điều khiến Châu Tinh Trì không chịu lấy vợ dù nhiều người đẹp vây quanh