Chu Chỉ Nhược trong ‘Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019’ xinh đẹp nhưng diễn nhạt