Angelababy bị chỉ trích vì hút thuốc ngay cổng bệnh viện