Những Đại học đẹp lung linh như phim trường cổ trang, đem lại cảm giác xuyên không về thời cổ đại