Kinh ngạc khách sạn ngầm “chọc đất” đầu tiên thế giới ở Trung Quốc