Du lịch Thái Lan bắt đầu điêu đứng vì ít khách Trung Quốc