Văn phòng ảo được ra đời bởi ai, vì sao các doanh nghiệp SME, startup cần sử dụng dịch vụ này