Tại sao nhiều người giàu có, nổi tiếng chỉ mặc một bộ đồ duy nhất?