Sẽ thế nào nếu Úc đóng cửa ngăn chặn làn sóng nhập cư?