Nổ lớn gần nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ít nhất 22 người thiệt mạng