Các quý cô Mỹ, Pháp, Nhật… ăn vận ‘sành điệu’ thế nào khi đến công sở?