Từ sao chép tới đột phá: “Choáng ngợp” trước sự cải tiến vượt bậc của công nghệ Trung Quốc