Robot chế tạo robot tại nhà máy trị giá 150 triệu USD ở Trung Quốc