Công cụ làm việc cá nhân


Tổng thống Nhà nước I-xra-en sẽ thăm chính thức Việt Nam

THÔNG CÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO


(MOFA - 17/11/2011) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ngài Si-môn Pê-rét (Shimon Peres), Tổng thống Nhà nước I-xra-en (State of Israel) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 – 26/11/2011.


Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs